Vergunning

Uw BMB vergunning regelen, da’s makkelijk :

- Klik op volgende link en download het vergunningsaanvraagformulier : Vergunningsaanvraag

- Klik op volgende link om de overige info/documenten (algemene info, vragenlijst, info snelheid, prijslijst) te raadplegen : Infoblad

- Vul het vergunningsaanvraagformulier 2017 volledig in

- Vul ook de verplichte vragenlijst betreffende de veiligheidsprocedures in. Raadpleeg het reglement snelheid op de BMB website www.fmb-bmb.be (rubriek sport/snelheid/reglementen)

- Maak een afspraak bij een erkend sportarts (zie lijst op http://www.sportartsen.be/keuringsartsen) Hij zal de medische verklaring moeten tekenen om de aanvraag te vervolledigen

- Stuur alle formulieren volledig ingevuld naar uw club die haar stempel op het eerste blad van de vergunningsaanvraag dient aan te brengen. Indien u nog geen club hebt, raadpleeg dan de lijst via volgende link Club

- Stuur het volledige dossier (vergunningsaanvraag en vragenlijst) naar het secretariaat van de VMBB hetzij per post (Gentse steenweg 349 bus 11 – 9300 Aalst) of via e-mail naar vmbb@skynet.be

- Betaal het overeenstemmende bedrag op de bankrekening van de VMBB

Opgelet :

- De rijders die een vergunning Endurance (BMEC) hadden onderschreven in 2011 en/of 2012 en die geen vergunning snelheid in 2017 onderschrijven, hebben de mogelijkheid om een vergunning “Endurance 6 uren van Spa”, geldig voor deze wedstrijd te onderschrijven. Zij volgen dezelfde procedure als hierboven beschreven maar dienen slechts 120 EUR te betalen.

- De rijders die voor de eerste maal een vergunning 2017 aanvragen, alsook elke vroegere vergunninghouder die niet is opgenomen in een klassement van het Belgisch Kampioenschap (of in een eindklassement van het BMEC) gedurende de vijf voorafgaande jaren (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), dienen verplicht deel te nemen aan en slagen voor een theoretische en praktische vormingssessie georganiseerd door de BMB op het circuit van Mettet op zaterdag 25 maart 2017. Zij zullen nog een inschrijvingsformulier ontvangen met de praktische inlichtingen.

Hebt u nog vragen betreffende uw vergunningsaanvraag ? Neem dan gerust telefonisch contact op met de VMBB op het nr. 053/70.66.50